Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Odst. I

  1. Reklamační řád internetového obchodu www.svetkarnevalu.cz vychází z Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitelů, vztahuje se na zboží, jehož reklamace je uplatněna řádně a v záruční lhůtě, která činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

Odst. II

  1. Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje Kupující převzetím zboží, podpisem faktury či kupní smlouvy. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce nebo v místě určeném Prodávajícím, nebo jiným prokazatelným způsobem, případně vyzvednuto na poště a je písemně potvrzeno jeho převzetí.

Odst. III

  1. Povinnost kontroly. Kupující je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme Kupující zásilku a postupuje způsobem uvedeným dále. Pokud zjistí Kupující po rozbalení zásilky mechanické poškození zboží způsobené dopravou, je povinen reklamovat toto zboží u firmy OHŇOSTROJE Krupička, s.r.o. nejpozději do 3 kalendářních dnů. Pokud Kupující zjistí jakýkoli rozdíl mezi fakturou (daňovým dokladem) a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu (daňový doklad), je povinen ihned (nejpozději do 3 kalendářních dnů) informovat firmu OHŇOSTROJE Krupička, s.r.o. dále jen www.svetkarnevalu.cz a to buď telefonicky na čísle +420 272 706 963 nebo písemně na adrese info@svetkarnevalu.cz Pokud tato ustanovení v řádné lhůtě neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Odst. IV

  1. Jak postupovat v případě reklamace? Firma OHŇOSTROJE Krupička, s.r.o. se snaží svým zákazníkům maximálně vycházet vstříc. Pokud se již nějaký problém vyskytne, (zboží nepřišlo zcela v pořádku, objevila se skrytá vada), postupuje Kupující podle instrukcí uvedených v další části tohoto textu.
  2. Kupujícím objednané zboží došlo v porušeném obalu. V takovém případě, je lepší zásilku nepřevzít. Doručovatel/ka je povinnen/a na žádost Kupujícího sepsat protokol o poškozené zásilce a s tímto dokladem se Kupující dostaví do 24 hod. od převzetí na svou příslušnou pobočku České pošty (kurýrní služby nutno informovat neprdoleně prodávajícího o dalším postupu) a uplatní reklamaci na poškozenou zásilku. Zboží Kupující neposílá Prodávajícímu, reklamace se musí uplatnit do 24 hod. od převzetí. Pokud Kupující nejprve pošle zásilku Prodávajícímu, nelze takovou reklamaci uznat. Poté Kupující informuje Prodávajícího mailem (info@svetkarnevalu.cz) nebo telefonicky (+420 272 706 963).
  3. Kupujícím objednané zboží došlo v neporušeném obalu, ale je mechanicky poškozené dopravou. Zboží Kupující zašle prodávajícímu na jeho adresu (k zásilce je nutné přiložit doklady dle odstavce VI). Prodávající zboží vymění a odešle Kupujícímu zboží nové.
  4. Zboží došlo v pořádku, ale objevila se u něj vada. Pokud Kupující objeví na zboží skrytou vadu, prověří podle nákupního dokladu, zda je zboží v záruce (záruka je zpravidla 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak). Pokud je zboží v záruce, zašle ho na adresu prodávajícího (k zásilce přiloží doklady dle odstavce V.). Prodávající obratem posoudí reklamaci a vynasnaží se o co nejrychlejší kladné vyřízení.

Odst. V

  1. Popis správně zaslané reklamace. Kupující si připraví daňový doklad, který mu byl doručen spolu se zbožím. Zabalí vadné zboží do původního obalu a přiloží kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy mu bylo zboží dodáno, dále pak podrobný popis vady výrobku a vyplněný reklamační protokol. Vadné zboží spolu s dokladem o koupi a popisem závady zabalí, na obal zásilky uvede zpáteční adresu. Takto připravenou zásilku zašle doporučeně (nikoliv na dobírku) na následující adresu: OHŇOSTROJE Krupička, s.r.o., Ke Křížkám 166, Praha 10 - Dubeč, 107 00
  2. Náklady na dopravu reklamace do sídla firmy OHŇOSTROJE Krupička, s.r.o. nese Kupující, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou. Z tohoto důvodu doporučujeme zásilku pojistit. OHŇOSTROJE Krupička, s.r.o. (www.svetkarnevalu.cz) vyřídí Vaši reklamaci co nejrychleji.

Reklamacni_protokol